Viktigt att aktivera understimulerad hund

Symptomen som en understimulerad hund kan uppvisa är många. Eftersom understimulering ofta leder till stress, kan diverse olika stressymptom tyda på en understimulerad hund. Exempel på symptom är en hund som tuggar på saker, slickar på sig själv, visar ett utåtagerande beteende, drar i koppel och skäller på främmande. Lösningen är i många fall mer aktivering.

Tips på aktiviteter

För att aktivera din hund finns det flertalet olika aktiviteter du kan göra med din hund. Ett godissök är lätt, och går fort att förbereda samtidigt som du kan variera det mycket genom att göra det i olika miljöer. Under era vardagliga promenader kan du träna dogparkour med din hund genom att låta hunden klättra, krypa och balansera på saker. Oavsett vilken aktivitet du väljer är det viktigt att inlärningen sker med hjälp av belöningar.

Fördelar med belöningsbaserad träning

Genom att träna din hund belöningsbaserat förstärker du relationen mellan dig och din hund. Motsatsen är bestraffningsbaserad träning som i många fall gör hunden osäker och utåtagerande eller passiv. Alla hundar går att träna med belöningar, det viktiga är att du kommer på vad din hund ser som en belöning. Läs av din hund samtidigt som du presenterar en belöning för din hund, så kan du komma på vad som är mest värdefullt för din hund.

Belöningsbaserad aktivering för din hund

En hund som är understimulerad mår inte bra. Symptomen på understimulering hos hund är i många fall beteenden som inte passar in i det mänskliga samhället. I andra fall kan symptomen ses som lustiga beteenden. Genom att aktivera din hund med aktiviteter som bygger på belöningar kan du förebygga och motverka att din hund mår dåligt samt visar beteenden som ses som olämpliga.