Snabbtesta din hund för cancer?

Fram tills nyligen har det inte varit möjligt att på ett snabbt och enkelt sätt testa sin hund för cancer, utan det har varit en relativt lång och dyr process. Men i dag utvecklas ett snabbtest. Detta test skall underlätta i att tidigt upptäcka spår av cancer hos hundar men även hos andra husdjur, både stora och små så som häst och till och med katt.

Endast en teststicka

Almi Invest investerar i denna förebyggande forskning mot cancer hos hundar. Testet kommer bestå utav endast en liten en teststicka och är således väldigt enkelt att använda, och det gör inte ont på hunden. Teststickan kommer användas av veterinären som de kan använda vid misstanke om cancer och det är faktiskt så att kostnaden för stickan går att få en delvis ersättning för hos din djurförsäkring.

Snabbt smärtfritt test

Teststickan är ett snabbtest och är också smärtfritt för hunden, men den viktigaste innebörden med testet för alla hundägare är att det med hjälp av detta test går att mycket tidigare upptäcka cancer vilket det inte gjorde förr. Det kan vara en avgörande faktor mellan liv och död hur tidigt man lyckas upptäcka cancer. Så med detta test kan man behandla cancer hos hundar tidigare.

Upptäck cancern i tid

Almi Invest investerar i forskning kring provstickor som snabbtest för att tidigt kunna upptäcka cancer hos hundar. Testet är enkelt att utföra och görs under en vanlig kontroll hos veterinären och kostnaden för testet går att delvis få tillbaka på försäkringen. Genom att upptäcka cancer tidigt går det att sätta in åtgärder tidigare och det kan i många fall vara livsavgörande för ditt husdjur.