Se upp för Smuggelhundar!

De senaste åren har det blivit vanligt att hundar smugglas in i Sverige och säljs vidare via annonser på internet. När en hund förs in i vårt land utan de införselkrav som gäller räknas den som en smuggelhund. Här kan du läsa mer om vad valpfabriker är och vad du ska tänka på för att inte bidra till deras lönsamhet.

Smuggelhundar kommer ofta från valpfabriker

Det finns flera orsaker till att du inte ska köpa en smuggelhund. För försäljarna är det ofta en lönsam verksamhet då valparna föds upp utomlands i så kallade valpfabriker. Där avlas hundar upp utan att ägarna följer någon lagstiftning och det visas ingen hänsyn till djurens välbefinnande utan de är ofta drogade och lever under usla förhållanden. Det är vanligtvis stora verksamheter där man först och främst ser till lönsamheten.

Tips när du ska köpa en hund

För att du inte ska bli lurad av en hundsmugglare är det några saker du bör tänka på. En seriös hunduppfödare kan alltid erbjuda dig att få träffa tiken och valparna innan ett köp. Då kan du också kontrollera att valpen är id-märkt och registrerad hos antingen Svenska Kennelklubben eller Jordbruksverket. Det ska finnas papper på att hunden är vaccinerad och avmaskad. Smuggelhundar har många gånger sjukdomar eller insjuknar kort efter köpet.

Fall inte för söta valpbilder

Det är lätt gjort att falla för en valps bedjande blick. Om det finns en misstanke om att valpen har smugglats hjälper du inte den genom att köpa den. Istället bidrar du till smugglarnas och valpfabrikernas lönsamhet vilket leder till att de kan fortsätta sin grymma verksamhet. Dessutom ökar risken att olika sjukdomar och smittor förs in i landet. Det är lätt att bli lurad av en hundsmugglare och det är många som inte har förstått att de har köpt en smuggelhund förrän vid första veterinärbesöket.