Rabies hos hundar

Rabies är en fruktad sjukdom med ett otäckt sjukdomsförlopp. Som tur är har sjukdomen inte funnits i Sverige sedan 1886. Dock finns det risk att smittan kommer tillbaks genom insmugglade djur från andra delar av världen. Hundar måste därför alltid vara rabiesvaccinerade för att få resa inom och in i Europa.

Symptom hos hundar med rabies

Viruset som orsakar rabies hos hundar är ett så kallat lyssavirus och smittar genom att hunden kommer i kontakt med en sjuk individs saliv. Sjukdomen ger symptom i form av beteendeförändringar och det varierar mycket hur lång tid det tar för hunden att insjukna. Hundar som normalt är sociala kan bli skygga och hundar som vanligtvis är skygga kan bli mycket tillgivna. Hos hundar som utvecklar symptom leder rabies i stort sett alltid till döden.

Behandling av rabies hos hundar

Tyvärr finns det idag ingen behandling mot rabies. En hund som fått diagnosen rabies ska med omedelbar verkan isoleras från både människor och djur. Det finns till och med en lag som säger att veterinär måste tillkallas om det finns misstanke om rabies. Då sjukdomsförloppet är mycket plågsamt bör en hund med misstänkt rabies avlivas för att undvika onödigt lidande.

Viktigt med förebyggande åtgärder mot rabies

På grund av att rabies inte går att behandla och att sjukdomen kan överföras även till människan är det viktigt att förebygga att smittan sprids i Sverige. Rabies förebyggs på bästa sätt genom att din hund vaccineras innan den ska ut och resa. Du ska också själv undvika att komma i kontakt med hundar du inte känner när du reser i länder där rabies förekommer.