Noskvalster hos hundar

Har din hund börjat nysa och fnysa? Då kan din hund ha fått något som heter noskvalster. Det är en parasit som trivs i näsan och i bihålorna hos hundar. Larverna är mellan 1-1,5 mm långa och 0,6 till 0,9 mm breda. Vid en närmare undersökning går det att ställa en diagnos om det är noskvalster det rör sig om.

Hur får hunden noskvalster?

Noskvalster kan drabba alla hundraser oavsett ålder, förmodligen genom kontakt med andra hundar. Vanliga symptom är nysningar, blödning från nosen, klåda, hosta och skakningar på huvudet. Vissa hundar uppvisar inget symptom när de har noskvalster. För en veterinär är det enkelt att ställa diagnos då larverna oftast syns runt nosen, men ibland krävs det en mer noggrann koll för att upptäcka larverna.

Vad finns det för behandling mot noskvalster?

I många fall behöver inte noskvalster behandlas med läkemedel utan de kan krypa ut av sig själv. Vid allvarligare symtom finns det medicinering som behöver ges vid fler tillfällen, ofta med ett par veckors intervall beroende på vilket läkemedel hunden får utskrivet av veterinären. Noskvalster är väldigt smittsamt och vid minsta lilla misstanke om noskvalster bör hunden undvika andra hundar.

Kan noskvalster smitta människor?

Parasiterna kan överleva i fuktig miljö i upp till tre veckor, men i en torr miljö dör de inom ett dygn. Cirka 20 % av alla hundar i Sverige kan drabbas av noskvalster. Det finns inget som tyder på att katter eller människor kan få parasiterna. Efter behandling är det viktigt att hålla koll på hunden för att se så att eventuella symptom har försvunnit.