Hundar gör oss lyckliga

En ny studie visar det som många hundägare säkerligen redan hade på känn: hundägare är lyckligare än kattägare. Att hunden verkligen är människans bästa vän kan därmed tyckas bevisat. Enligt den amerikanska forskningsorganisationen NORC vid University of Chicago uppger 36 % av alla hundägare att de är lyckliga, jämfört med 18 % av alla kattägare.

Husdjursägare är generellt lyckligare

Kattägare behöver dock inte bli modfällda för det. Det är redan bevisat att det finns fördelar med att äga vilket husdjur som helst. Forskning visar att ägande av husdjur leder till lägre blodtryck, minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och mildrar symptomen för depressioner. Husdjursägare är generellt också mer nöjda med sina jobb jämfört med dem som inte äger några husdjur.

Hundägare lyckligare än kattägare

Det finns några viktiga faktorer som jämförelsevis ändå bidrar till att göra hundägare lyckligare än alla andra djurägare. En annan studie, gjord på 2000 personer, räknade ut att hundägare i genomsnitt går 870 per år. Eftersom fysisk träning och mental hälsa och stressnivåer är nära sammankopplade innebär det att långa promenader är en viktig del av hundägares ökade välbefinnande. Även att hundägare gifter sig och köper hus oftare gör att de lever ett lyckligare liv.

Hundägare ligger på topp

Sammanfattningsvis finns det alltså många bevis som talar för att ägande av husdjur ökar människors välbefinnande och fysiska och mentala hälsa. Hundägare ligger i topp på denna hälsopyramid, vilket kan förklaras med ett rörligare liv och en mer aktiv livsstil. Forskningsstudien har pågått sedan 1972 och samlat in information om attityder och beteenden hos mellan 1500 och 3000 amerikaner varje år.