Hundar bidrar till bättre arbetsmiljö

Är du en av de som har en hund hemma men som har märkt att du jobbar mycket bättre sedan du har börjat jobbat hemifrån? Det kan vara så att det just är din hund som bidrar till att du har fått en bättre arbetsmiljö. Det finns nämligen studier gjorda på just hur hundars närvaro kan bidra till att både minska stressnivåer men också öka trivseln och produktiviteten på olika arbetsplatser.

Forskning om hundars positiva effekter på arbetsplatsen

En studie från Virginia Commonwealths University som har undersökt hur stressnivåerna på företag påverkas av att ha en hund närvarande.

I studien har man tagit salivprov från medarbetarna på ett företag i USA för att testa det mot stresshormon. Det studien i sin tur visade var att de medarbetare som fick ta med sig hunden till jobbet hade lägre nivåer av stresshormonet kortisol i slutet på dagen, jämfört med i början.  Även andra medarbetare påverkades positivt av att ha en hund närvarande på arbetsplatsen. De som fick klappa en hund under dagen hade också en ökad mängd av oxytocin som är ett må bra hormon kan man säga.

Hundar bidrar till bättre relationer

Det finns även många teorier kring hur hundarna i sin tur bidragit till bättre relationer medarbetare emellan. På grund av att de bidrar till att medarbetare ingår i fler sociala interaktioner med varandra på grund av hunden.

Det som dock även påvisats i den här typen av studier är dock att personer som är allergiska mot hundar istället kan få en ökad stressnivå. Det samma gäller för de medarbetare som är hundrädda.

Det kan självklart finnas många anledningar till att du upplever en lugnare tillvaro när du får jobba hemifrån. Men kanske är det just så att det är att din hund har en positiv inverkan på dina stress hormoner.