Djurkontakt utomlands kan vara farligt

Det kan vara svårt att hålla fingrarna borta från söta djur, men om du är utomlands kan det vara en god idé att göra det. En norsk kvinna blev nyligen smittad av rabies och avled ett tag efter det. Detta då hon hade tagit hand om en övergiven hund på Filippinerna.

Rabies kräver omedelbar vård

Rabies finns över hela världen och kan spridas vid närkontakt, ofta med en hund. Smittan sprids via hundens saliv och några symptom är till en början feber och huvudvärk. När symptomen når det centrala nervsystemet kan också ångest, förvirring och oro uppstå. Om du har haft kontakt med djur utomlands bör du därför uppsöka vård inom två dygn. Rabies märks inte alltid i början, men kräver omedelbar vård.

Fler djur än hundar

Trots att rabies främst kopplas samman med hundar bör du även vara vaksam vid kontakt med andra djur. Apor och en rad andra däggdjur kan också bära på smittan. Därför rekommenderas det att du undviker djurkontakt utomlands. Om det ändå händer är det viktigt att du är medveten om det och får en vaccination samt immunglobulin så snart efter smittotillfället som möjligt.

Var finns rabies?

Att bli smittad med rabies leder oftast till döden, vilket hände den norska kvinnan, men också en svensk kvinna i början av 2000-talet. Även hon hade haft kontakt med en hund, men denna gång i Thailand. Förutom Thailand och Filippinerna förekommer rabies främst i andra fattiga länder i Afrika och Asien. Smittan finns dock över hela världen, så var vaksam även i andra länder.