Coronaviruset kan smitta husdjur

Den sista tiden har försäljningen av munskydd för hundar ökat men enligt WHO finns det inga bevis på att husdjur kan smittas. Ändå uppmanas husdjursägare att tvätta händerna och vara uppmärksamma på symptom hos djuren. En expert på smittsamma sjukdomar på Kinas hälsovårdsnämnd varnar dessutom för att hundar och katter kan smittas av det nya coronaviruset.

Zoonoser och omvända zoonoser

Det finns olika typer av coronavirus och flera av dem kan man se hos olika djurarter men det är bara ett fåtal som smittar människan och därmed är så kallade zoonoser. Det nya coronaviruset sägs ha kommit från fladdermöss och är i likhet med till exempel sars och rabies en zoonos. En omvänd smitta när människan smittar djur kallas omvänd zoonos och det är i dagsläget inte bevisat att människan kan smitta hundar och andra husdjur med det nya coronaviruset.

Skydda dig själv och dina husdjur

Att tvätta händerna och inte ta i ansiktet är enligt experter det viktigaste för att skydda sig mot smitta. För att undvika smitta som kan spridas från husdjur ska man alltid tvätta sina händer efter att man tagit i djur. Om det hjälper och skyddar husdjuren mot coronaviruset är oklart. Ringorm, influensa och paramyxovirus är dock några av de sjukdomar som man vet att människan kan smitta sina husdjur med.

Hjälper verkligen munskydd?

Det finns ett coronavirus som är vanligt hos svenska katter som hålls i grupp inomhus. Detta är dock inte zoonotiskt och smittar alltså inte människan. Det är en dödlig sjukdom men den är inte anmälningspliktig. Kattägarna är oftast inte medvetna om att katterna bär på viruset efter de ofta är symptomfria. Strikt rengöring, kattlådor som inte används av fler än två katter och att skydda kattungar från att utsättas för viruset är viktigt för att undvika smitta mellan katterna. Det nya coronaviruset har gjort att husdjursägare vill skydda sina husdjur från smittan och i Kina har försäljningen av munskydd för hundar ökat markant. Om de munskydd som säljs i handeln verkligen fungerar mot coronaviruset råder det dock delade meningar om.