Benbrott på hund

Benbrott kan ske på många olika sätt och beroende på typen av skada kan det vara svårt att upptäcka och behandla med detsamma. Lär dig upptäcka symptomen för att åtgärda problemet så fort som möjligt. Din hund kanske har börjat halta eller står i märkliga ställningar. Andra typer av benbrott, till exempel i käken, kan innebära att din hund slutar äta.

Läketiden varierar beroende på typ av skada

gullig hund

Beroende på vilken typ av benbrott kan läketiden variera från några veckor till flera månader. Din veterinär behöver undersöka hunden grundligt för att bedöma vilken behandling passar och även efter avslutad behandling kan det ta ytterligare några månader innan skadan helt har läkt. Det är därför viktigt att din hund har en bra försäkring. Ett allvarligare benbrott där rehabiliteringen tar lång tid kan bli mycket kostsamt.

Lär dig upptäcka symptomen

Det är kanske lätt att tänka att benbrott alltid resulterar i att din hund börjar halta och det är därför lätt att upptäcka. Det finns dock många olika slags benbrott och vissa är mindre lätta att upptäcka. Har din hund ett brutet revben till exempel kan ömhet och svårigheter att andas istället vara de symtom du bör hålla utkik efter. Om du misstänker benbrott bör du kontakta din veterinär.

Det finns många olika benbrott med varierande symptom

Som hundägare är det viktigt att alltid hålla utkik efter beteendeförändringar och symptom som kan visa på benbrott. Det är inte alltid lätt att upptäcka och om din hund går med ett benbrott en längre tid kan det försvåra läkeprocessen och även börja läka fel. Kontakta din veterinär om din hund haltar, har svårt att andas eller plötsligt äter sämre.