Anaplasmos hos hundar

Anaplasmos (Granulocytär anaplasmos) är en relativt lindrig bakteriell infektion som orsakas av fästingbett och den är inte smittsam. Det är en mindre procent av infekterade hundar som uppvisar några symptom, men om infektionen upptäckts behandlas den för hundens välbefinnande. Anaplasmos orsakas av bakterien Anaplasma phagocytophilum, som tidigare även kallats Ehrlichia equi eller Ehrlichia phagcytophila och behandlas med antibiotika. Vi antibiotikabehandling ses en klar förbättring vanligen inom 1-2 dygn.

Symtom vid Anaplasmos

På hundar uppträder de första symptomen först cirka 10 dagar efter fästingbett, och då oftast i form av feber, stelhet, ovillighet att röra sig och dålig aptit. Mindre vanliga symptom är kräkningar, diarré, hosta och blödningar, men dessa är också vanligt förekommande i andra sjukdomstillstånd. Först efter blodprov kan en korrekt diagnos göras och behandling med antibiotika kan påbörjas. Inga följdsjukdomar har påvisats i samband med Anaplasmos.

Drabbas bara hundar?

Tyvärr går inte ens vi människor säkra för den här infektionen vid fästingbett. Hästar, katter och gnagare är alla mottagliga och de initiala symptomen tycks vara feber och stelhet. Oavsett art kan bara bakterien påvisas i blodprov och behandlas med antibiotika. Dock kan bakterien, efter avslutad behandling, finnas kvar i vävnader under en ganska lång tid men då helt obemärkt. Infektionen kan inte spridas mellan arter och är inte livshotande.

Vikten av fästingförebyggande åtgärder

De flesta är idag medvetna om borreliafaran vid fästingbett, men betten kan orsaka så mycket mer. Vid t.ex. Anaplasmos kan det vara väldigt svårt att se att hunden mår dåligt om den har kommit till åren. Även bettet i sig själv kan orsaka en infektion, speciellt i högsommarvärme. Det är en god idé att kamma hunden efter sista kvällsturen. Då minskar risken att fästingen får tillräckligt med tid för att smitta.